Månadsarkiv: oktober 2010

Ny version av Svenska Silken Windhoundklubbens hemsida uppe!

Nu är hemsidan för SSWK, Svenska Silken Windhoundklubben omgjord.
Adressen är densamma, men sajten är ny 🙂
Ännu saknas en del och det är inte mycket bilder uppe än, sidorna med mycket bilder kommer så fort fotona är omgjorda för att passa det nya sidformatet.
Det blir lite pö om pö.

Nya svenska utställningsregler

Det är mängder  med nya regler för svenska utställningar som nu är gemensamma för hela Norden.
Reglerna gäller från 10 januari 2011.

Från SKK’s sida

Hundens välfärd i fokus
I de allmänna bestämmelserna betonas hundens välfärd vid alla arrangemang inom organisationen mer än tidigare. I de särskilda bestämmelserna för utställning påtalas också att hundar som deltar på utställning ska uppvisa god mental och fysisk sundhet. Kraven på veterinärintyg för skador som påverkar hundens utseende har förtydligats.

Återbetalning av anmälningsavgift
Reglerna för återbetalning har ändrats på flera punkter. En av de viktigaste förändringarna är att avgiften inte betalas tillbaka på grund av skada eller sjukdom. Vid domarbyte efter anmälningstidens utgång kan anmälningsavgiften betalas tillbaka. Utställaren ska då göra en skriftlig begäran om detta och lämna in den tillsammans med nummerlapp och kvittens, senast på utställningsdagen innan bedömningen av aktuell ras har startat.

I inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften. Om utannonserad reservdomare ersätter ordinarie domare återbetalas inte heller anmälningsavgiften, oavsett klass.

Kom inte försent med din hund!
Reglerna för hundägare som kommer försent till bedömningen har skärpts till. Kommer hunden efter att sista hunden i klassen är färdigbedömd kan den visserligen fortfarande få en kvalitetsbedömning men den får inte delta i konkurrensbedömning. Domaren avgör om det finns tid för en kvalitetsbedömning av den hund som kommit sent.

Kommer du försent till konkurrensbedömningen får din hund inte delta i denna och kan därmed inte heller delta i den fortsatta bedömningen. Det är upp till domaren att avgöra om konkurrensbedömningen har påbörjats.

Ny beräkning av hundens ålder
Vad gäller de olika klasserna och hur hundarna bedöms i sina respektive klasser har det skett en hel del förändringar. För alla klasser gäller att åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått för klassen bestämd ålder den dag då hunden ställs ut. Tidigare gällde att hunden skulle uppnått rätt ålder senast dagen före utställningsdagen.

Åldergränsen för tävlande i juniorklass är nu 9–18 månader i stället för 9–15 månader. Det innebär att en hund som är till exempel 17 månader kan välja på att anmäla till junior-, unghunds- eller öppenklass samt, om den innehar provmerit, även till jakt-/bruksklass. Observera att om man väljer att anmäla till juniorklass kan hunden inte tävla om CACIB. För övriga klasser är åldersgränserna oförändrade.

Nya utställningsregler för Norden, enligt SKK

Internationella kvalitetsbeteckningar
Kvalitetsbedömning, där hundarna bedöms oberoende av övriga deltagande hundar, kommer att ske även i championklass och veteranklass. Omdömena i kvalitetsbedömningen är numera på engelska och heter Excellent, Very good, Good, Sufficient, Disqualified samt Cannot be judged. De nya omdömena motsvarar inte riktigt de gamla och SKKs domarkommitté har därför gjort en ”översättning” mellan de två systemen, se bild.

Färre placerade i konkurrensklass
Endast hundar som fått omdömet Excellent får delta i konkurrensbedömningen. Här bedöms hundarna i förhållande till varandra och placeras 1–4 och inte 1–5 som förut. De så kallade certifikaten, som ligger till grund för utdelande av championat, delas alltid ut i bästa hanhunds-/bästa tikklass. Det gäller även raser där certifikaten tidigare delats ut i bruks-/jaktklass till samtliga hundar som varit av certifikatkvalitet.

Även hundar som anmälts i championklass kan numera tävla om certifikat under förutsättning att de inte redan är svensk champion. Reservcertifikatet, som är nytt, delas ut till näst bästa hane respektive tik. Hederspris kommer bara att delas ut i valpklass samt i avels- och uppfödarklass.

Ingen kvalitetsbedömning i avels- och uppfödarklass
I avelsklass och uppfödarklass sker inte längre någon kvalitetsbedömning utan endast en konkurrensbedömning där de bästa grupperna placeras 1–4. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas hederspris, precis som tidigare.

Enklare att bli svensk champion
En nyhet är att en hund som blivit utställningschampion i något nordiskt land även blir svensk utställningschampion efter att den erövrat ett svenskt certifikat, oavsett ålder. Tidigare krävdes att ett certifikat var erövrat i Sverige efter att hunden fyllt två år.

De jakthundsraser som tidigare omvandlat certifikatkvalitetspris, Ck, i jaktkonkurrensklass till certifikat har fått nya regler för championaten. I de nya reglerna grundas championaten på Ck utdelade i jaktkonkurrensklass, vilket i praktiken innebär att reglerna för championat blir desamma som tidigare.

Även följande regelverk har uppdaterats som en följd av de nya utställningsbestämmelserna: Regler och anvisningar för ringsekreterare, Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler och Anvisningar för utställningar som inte stambokförs.