DNA-profil – vad är det för något?


Som bekant så DNA-testas alla Silken Windhounds som går i avel, det vill säga man gör ett test för att få fram deras DNA-profil.
Denna profil jämförs sedan med föräldrarnas profil, på det viset kan man säkerställa att hunden verkligen har de föräldrar som uppgivits vid registrering. En DNA-profil har ingenting att göra med eventuella sjukdomsanlag, det är helt andra DNA-tester som görs för sådana ändamål. DNA-profilen handlar alltså om att ta fram individens eget unika DNA, det som identifierar just denna individ.

Silken Windhounds registreras av ISWS, International Silken Windhound Society samt av Slovenska Kennelklubben.
Slovenska Kennelklubben är som kennelklubbar är mest – dom begär inte DNA-profil för registrering. Men det gör alltså ISWS. Det går inte att registrera valpar om inte båda föräldrarna är DNA-profilerade och kontrollerade mot sina föräldrar. Eftersom de Slovenska hundarna dubbelregisteras i ISWS så blir dom DNA-profilerade i alla fall, om dom ska användas i avel.

Alla valpar registreras först med ”limited registration”. Då är dom registrerade och har ett registreringsbevis men detta är inte giltigt för en avelshund, det går inte att registrera valpar efter en hund som enbart har den begränsade registreringen.

När en Silken Windhound är minst 12 månader gammal (var tidigare 6 månader) så kan den utvärderas av uppfödaren eller av uppfödaren utsedd person.
Om hunden är frisk, har ett bra temperament samt motsvarar rasstandarden så kan uppfödaren, och endast uppfödaren, höja hunden till full registrering.

Ägaren har då ett speciellt utvärderingsformulär från ISWS som uppfödaren måste skriva under, sen tillkommer det dessutom en avgift när ISWS registrerar om hunden till full status.
Men nu är vi  bara halvvägs… Hunden måste dessutom ha en DNA-profil som kontrollerats mot sina föräldrar innan registrering av avkomma kan ske.

Testet för DNA-profilen administreras av ISWS. ISWS har ett avtal med UC Davis’ Veterinary Genetics Lab (VGL) och samtliga tester görs genom detta labb.

Det hör till saken att de stora labben har patenterat vissa DNA-markörer för egen räkning. Att jämföra en DNA-profil från ett labb med profilen från ett annat labb är som att jämföra äpplen och päron, dom använder oftast inte samma markörer. Man ska också hålla i minnet att det som kartläggs vid DNA-profilering är en mycket liten men klart bestämd del av hundens DNA. Faktum är att de markörer man använder ofta kommer från de delar av DNA som man ofta kallar ”skräp-DNA”. Skräp-DNA tycks vara en massa genetiskt material som hänger med hos alla levande varelser  utan att forskarna lyckats klarlägga om det faktiskt fyller en funktion. Profilernas markörer kommer i vilket fall som helst inte från någon gen som t ex bestämmer färg, storlek eller något annat som hade kunnat vara trevligt att kunna utläsa direkt från hundens DNA-profil 🙂

Från början gjordes alla DNA-profiler för Silken Windhounds av MMI Genomics.
För att underlätta ett eventuellt framtida erkännande av rasen av AKC beslöts att byta till samma laboratorium som AKC använder, d v s UC Davies.

Det var inte en helt lätt procedur. Samtliga prov och resultat överfördes från det första labbet till det andra.
Markörerna var inte identiska så  de redan testade hundarnas profiler måste översättas till det nya labbets system.
Givetvis fick klubben betala för detta.

De tidigaste testen hos MMI Genomics gjordes med 10 markörer. För en extra kostnad kunde man utöka testet till 17 markörer.
De Silken Windhounds som fötts hos svenska Starcastle Hounds har alla detta utökade markörtest i så många generationer bakåt som varit möjligt att testa alls.

Det test som utförs för närvarande hos UC Davies har ännu fler markörer ändå,  som standard. Ju fler markörer som används desto säkrare är testet.

Med enbart 10 markörer kan det vara svårt att helt utesluta  en av två närbesläktade hanar om t ex både far och son eller två kullbröder misstänks ligga bakom samma kull.
Sonen har ju ändå ärvt sina markörer från pappa och med bara 10 markörer så kan båda i värsta fall se ut att stämma med testade valpar.
Har man då många fler markörer så blir det till slut orimligt att 2 närbesläktade hundar stämmer för varenda markör, dom kan stämma överens i många men har man över 20 markörer så blir det skillnader och då kan man avgöra exakt vem som är far. Mödrar är ju sällan något bekymmer för man vet ju som regel vilken tik som fått kullen 🙂

ISWS började tidigt med DNA-profiler, redan då stamboken stängdes år 2000 fanns kravet på DNA-profiler.
Sedan dess har fler raser runt om i världen följt oss i spåren. Det handlar då som regel om numerärt små raser och/eller raser som är nya inom en viss kennelklubb.
Speciellt i USA är det alltmer vanligt.

Hittills, fram till 31 december 2010 så har inte mindre än 540.000 DNA-profiler registrerats hos AKC, Amerikanska Kennelklubben t ex.

Sannolikt är Silken Windhound fortfarande den enda ras i världen där hela stamboken ända bak till Founders är DNA-profilerad, vilket också betyder att vår stambok är absolut till hundra procent korrekt och förmodligen den enda stambok som är just det. Vi är i alla fall övertygade om att DNA-profiler är ett mycket bra redskap för att säkerställa stambokens trovärdighet.

Publicerat på 2011/01/18, i AKC, DNA, forskning, genetik, SKK och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

  1. Nina og Charlie

    Det må jeg si. Dette er jo en kjempejobb som ligger bak for å sikre en rase. Det skulle andre gjort også. Her er det store samarbeid over grensene. Det må være unikt for silken. 🙂

%d bloggare gillar detta: