Bloggarkiv

En helt ny utvidgad studie av hundens genom (DNA) baseras till 14% på Silkens Windhounds!

Den första kartläggningen av hundens genom (DNA) gjordes på en Boxer.
Nu har en kompletterande, väsentligt utvidgad studie gjorts.

Man använde sig av 3 grupper, den första gruppen är från 6 olika icke namngivna raser men tax tycks vara en av dom.

Grupp 2 är avkommor från en Border Collie-New Foundland korsning .

Grupp nr 3 är Silken Windhounds!

Totalt ingick 281 hundar, 40 av dom är Silkens, d v s ca 14% av de hundar som studien grundas på är Silken Windhounds.

http://www.genetics.org/cgi/rapidpdf/genetics.109.106831v1.pdf